Aktualności

Nowa strona www.geoportal.gov.pl

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka  wprowadziła nową wersję  strony internetowej GUGiK,  opartej na nowoczesnym Systemie Zarządzania Treścią (CMS). Nowa odsłona strony www.geoportal.gov.pl charakteryzuje się przejrzystą szatą graficzną i jest w pełni responsywna, co oznacza, że zapewnia komfortowy dostęp zarówno z komputera stacjonarnego, jak i urządzeń mobilnych. Mamy nadzieję, że nowa wersja strony spełni Państwa oczekiwania […]

Aktualizacja tabel konwersji danych EGiB z MODELU 2015 do MODELU 2021

Informujemy, że na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii została opublikowana 2 wersja tabel konwersji danych EGiB z Modelu 2015 określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 2109) do Modelu 2021 określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy […]

Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy blisko 3 000 zdjęć lotniczych pionowych o GSD = 0,25 m z 2023 roku (RGB i CIR) dla części województw lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji: Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając […]

XVI Podlaskie Forum GIS

W dniach 7-8 września pod patronatem Głównego Geodety Kraju odbyło się XVI Podlaskie Forum GIS pt. GIS – nowe możliwości, narzędzia i zastosowania. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku. W spotkaniu, którego celem była wymiana doświadczeń z zakresu geoinformacji oraz utrzymania i korzystania z systemów informacji przestrzennej, […]

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy: 1.blisko 5 500 zdjęć lotniczych pionowych o GSD = 0,25 m z 2023 roku (RGB i CIR) dla części województw łódzkiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego oraz podkarpackiego. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji: Zdjęcia można zakupić przez portal […]

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

6 września 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii ogłoszone w Dzienniku Ustaw w poz. 1664. Przypomnijmy, że najważniejsze zmiany dotyczą wysokości opłat, jaką mają obowiązek uiścić osoby zainteresowane, składające wniosek o nadanie uprawnień zawodowych. Wysokość […]

Wdrożenie układu PL-EVRF2007-NH w województwie podkarpackim

W powiatach: leżajskim, raciborskim i wągrowieckim wdrożony został układ wysokościowy PL‑EVRF2007-NH. Tym samym w województwie podkarpackim wdrożono układ PL-EVRF2007-NH do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej. W powiecie krasnostawskim rozpoczęte zostały prace wdrożeniowe nowego układu wysokości. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 330 powiatach, natomiast w 50 powiatach trwają prace wdrożeniowe. […]

Statystyki wykorzystania systemu ASG-EUPOS (na dzień 31.08.2023)

Sierpień to okres intensywnych prac w rolnictwie, które coraz częściej prowadzone są z zastosowaniem systemów precyzyjnej nawigacji GNSS wykorzystującej m.in. dane korekcyjne z systemu ASG-EUPOS. Po zakończeniu zbiorów i zmianie wykorzystywanych maszyn rolniczych w dalszym ciągu utrzymuje się wysoka liczba rejestracji nowych i dodatkowych kont dostępowych do systemu ASG-EUPOS. W stosunku do lipca w sierpniu […]

Aktualizacja bazy BDOT10k dla powiatu chojnickiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowany w 2023 roku zbiór danych BDOT10kdla obszaru powiatu chojnickiego w województwie pomorskim. Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji. Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dostępne są w Portalu BDOT10k a jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie […]