Aktualności

24 osoby zdobyły uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Kolejna w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 21 – 22 czerwca 2024 r. Do egzaminów w zakresach 1, 2 i 5 przystąpiło łącznie 41 osób.Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.Do części ogólnej (testowej) przystąpiło 41 osób, zdało 31 […]

Poznaj Polskę z danymi PZGiK

W tym tygodniu w cyklu Poznaj Polskę z danymi PZGiK polecamy Państwu bliżej zapoznać się z historią Jeziora Solińskiego z zaporą wodną. Zachęcamy do wskazania kolejnych miejsc (komentarz pod postem lub mail: gugik@gugik.gov.pl), które chcieliby Państwo, abyśmy opisali za tydzień.

Podpisano umowy na opracowanie wektorowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000

Główny Geodeta Kraju w czerwcu 2024 r. zawarł 3 umowy, w ramach ogłoszonego w 2024 roku zamówienia publicznego, na opracowanie wektorowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000. W ramach niniejszych umów zostaną opracowane zbiory danych dla następujących obszarów: województwa mazowieckiego – w granicach powiatów: białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, gostynińskiego, grodziskiego, grójeckiego, kozienickiego, legionowskiego, lipskiego, łosickiego, makowskiego, […]

Umowy na opracowanie modeli siatkowych 3d mesh

20 czerwca 2024 r. została podpisana umowa na opracowanie modeli siatkowych 3d mesh dla:• Zielonej Góry;• Torunia;• Kołobrzegu.Umowę będzie realizowało konsorcjum w składzie: MGGP Aero Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, GISPRO S.A. – Partner konsorcjum, OPEGIEKA Sp. z.o.o. – Partner konsorcjum.Harmonogram realizacji umowy przedstawia poniższa tabela: Tabela.xlsx Szczegółowy zakres opracowania przedstawiono na poniższej ilustracji.

Informacja dotycząca przekazywania zawiadomień z ewidencji gruntów i budynków do ksiąg wieczystych za pomocą ZSIN

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiły się w przestrzeni publicznej informujemy:Zintegrowany System Informacji o nieruchomościach (ZSIN) ma funkcjonalności umożliwiające przekazywanie w postaci dokumentów elektronicznych:1) zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych (eKW) do starostów (organów prowadzących EGiB);2) zawiadomień o zmianach w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) do sądów prowadzących księgi wieczyste (eKW).Funkcjonalność, o której mowa […]

Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML dla części województwa śląskiego dostępna w PZGiK

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach prac własnych wykonał konwersję do nowego schematu aplikacyjnego GML wektorowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla obszaru pięciu powiatów w województwie śląskim (powiaty bieruńsko-lędziński, częstochowski, raciborski, rybnicki oraz zawierciański). Mapa została pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego. Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML jest dostępna również dla województw:• […]

Szkolenie dla geodetów uprawnionych

Z inicjatywy Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki 20 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze z zapowiedzianych szkoleń dla geodetów uprawnionych, w którym wzięło udział ponad 500 osób. Podczas szkolenia omówiono kwestie dotyczące wątpliwości interpretacyjnych dotyczących stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii na podstawie najczęściej zadawanych pytań Głównemu Geodecie Kraju. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące […]

Spotkanie Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami Krajowej Rady Notarialnej

19 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki z przedstawicielami Krajowej Rady Notarialnej: Prezesem Krajowej Rady Notarialnej Aleksandrem Szymańskim i Prezesem Zarządu Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego Mariuszem Białeckim.Tematem spotkania było usprawnienie aktualizacji danych w Ewidencji Gruntów i Budynków poprzez wdrożenie rozwiązań prawnych i technicznych, które umożliwiłyby przekazywanie organom prowadzącym […]

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy dane fotogrametryczne dla miast: Zdjęcia udostępniane są odpłatnie poprzez portal PZGiK.

GUGiK na 27. Pikniku Naukowym

Prezentacja GUGiK na 27. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik była jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji. Na Stadionie PGE Narodowy 15 czerwca 2024 r. w stoisku Ministerstwa Rozwoju i Technologii prezentowaliśmy przede wszystkim cyfrową stację fotogrametryczną – wysokiej klasy komputer wraz ze specjalistycznym monitorem, okularami oraz myszką 3D. Zestaw wraz oprogramowaniem, umożliwia budowę […]