Aktualności

Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych, wyd. VII, 2023

Główny Geodeta Kraju opublikował siódme zaktualizowane wydanie Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych.Wykaz został opracowany przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działającą przy Główny Geodecie Kraju, jako realizacja zapisu § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i […]

Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru kolejnego województwa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1 : 25 000 (III iteracja) dla kolejnego województwa – opolskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są również dla obszaru województwa łódzkiego, ale sukcesywnie dane będą aktualizowane dla kolejnych województw. Prace są realizowane w ramach działań własnych urzędu i mają na […]

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne:⦁ Opracowane na zlecenie Głównego Geodety Kraju – dla obszaru 6 miast w województwie małopolskim (Olkusz, Bochnia, Proszowice, Wieliczka, Myślenice, Sucha Beskidzka):⦁ Zdjęcia lotnicze i ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 5 cm;⦁ Chmurę punktów o gęstości co najmniej 12 pkt/m2 (PL-EVRF2007-NH);⦁ Numeryczny model terenu (NMT) […]

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – ogłoszone

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 2676 ogłoszono 11 grudnia 2023 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.Ogłoszona nowelizacja zakłada zmianę § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 2469), polegającą na wydłużeniu określonego w […]

Konferencja SGiK „Prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków”

Rozpoczęła się zaplanowana na 11-12 grudnia 2023 r. Konferencja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej „Prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków”. W konferencji zorganizowanej przez Głównego Geodetę Kraju Alicję Kulkę bierze udział ok. 300 osób – Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw, Geodetów Powiatowych, Kierowników PODGiK i ich współpracowników.Konferencję rozpoczęło uroczyste wręczenie odznaczeń Ministra […]

40 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Ostatnia w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 6 – 9 grudnia 2023 r. Do egzaminów w zakresach 1,2,4 i 5 przystąpiło łącznie 77 osób.Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.Część ogólną (testową) zdawało 77 osób, zdały 54 osoby.Część szczegółową […]

Wydanie 7. „Informatora Głównego Geodety Kraju”

Przedstawiamy Państwu siódmy już numer „Informatora Głównego Geodety Kraju”. W tym wydaniu omówione zostały między innymi nowe zawiadomienia do ZSIN, informacje o opracowanych Wieloletnich Programach rządowych na lata 2024-2026, jak również wiele innych interesujących zagadnień.„Informator Głównego Geodety Kraju” to kwartalnik wydawany w formie elektronicznej, w którym zamieszczamy obszerne informacje na temat prac prowadzonych w GUGiK […]

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – podpisane

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Nowelizacja, oczekująca obecnie na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, zakłada zmianę § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 2469), polegającą na wydłużeniu określonego w […]

Informacja

W związku z nieprawidłowościami wykrytymi w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii obejmującymi lata 2018-2022, mając na uwadze kierowane do GUGiK pytania w tej kwestii informujemy, że Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa. W sprawie tej prowadzone jest postępowanie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie (sygn. […]

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W siedzibie Głównego Urzędu i Kartografii 7 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki.Przewodnicząca Rady przedstawiła najważniejsze działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Między innymi omówiła rządowe programy wieloletnie dot. „Aktualizacji baz danych fotogrametrycznych na lata 2024-2026” oraz „Modernizacji podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych […]