13.07.2022 Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo, Główny Geodeta Kraju (GGK) informuje, że w dniu 11.07.2022 r. o godz. 12:34 powziął informację o podatności zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) na nieuprawniony dostęp do zgromadzonych tam danych o działkach ewidencyjnych (w tym numerach ksiąg...

12.07.2022 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze (RGB i CIR) z 2022 roku dla części województwa świętokrzyskiego o powierzchni około 6 170 km 2 o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji...

11.07.2022 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru kolejnego województwa – kujawsko-pomorskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są obecnie również dla obszaru województw...
Strona 10 z 582
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 28 - 30 z 1 745 rezultatów.