05.07.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: sochaczewskim, białogardzkim, kazimierskim, tarnobrzeskim uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Pierwsza wymiana zawiadomień została uruchomiona 17 grudnia 2020 r. Aktualnie...

05.07.2022 Podpisano umowę na okresowy przegląd osnowy grawimetrycznej kraju

Główny Geodeta Kraju 1 lipca 2022 r. zawarł umowę z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na wykonanie okresowego przeglądu i konserwacji wszystkich punktów osnowy grawimetrycznej na terenie kraju oraz zaprojektowanie nowych lokalizacji punktów w miejsce znanych punktów...

05.07.2022 Stacja referencyjna ASG-EUPOS w Końskich uruchomiona

Uruchomiliśmy nową stację referencyjną systemu ASG-EUPOS w Końskich. Została zlokalizowana na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich przy ul. Armii Krajowej 2. Stacja referencyjna KSKE jest wyposażona w odbiornik satelitarny Trimble NetR9, pozwalający na obserwacje systemów nawigacyjnych:...
Strona 14 z 582
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 40 - 42 z 1 745 rezultatów.