20.07.2022 Aplikacje do łączenia i przetwarzania dokumentów PDF

Na stronie https://www.geoportal.gov.pl/aplikacje/dopobrania  zostały udostępnione aplikacje do łączenia i przetwarzania plików PDF. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu...

20.07.2022 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województw mazowieckiego, opolskiego i podlaskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru kolejnych 3 województw – mazowieckiego, opolskiego i podlaskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF są dostępne obecnie również dla obszaru...

20.07.2022 Aktualizacja bazy PRNG w części dotyczącej rejestru polskich nazw geograficznych świata

W portalu www.geoportal.gov.pl w zakładce „Dane do pobrania” udostępniliśmy zaktualizowane dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) w części dotyczącej rejestru polskich nazw geograficznych świata . Obecna wersja danych zawiera wyniki prowadzonej na bieżąco aktualizacji i...
Strona 6 z 582
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 16 - 18 z 1 745 rezultatów.