04.10.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 5 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 5 powiatów: województwo pomorskie: lęborski i m. Gdynia , (aktualizacja UM Województwa Pomorskiego). województwo warmińsko-mazurskie: ostródzki, szczycieński ,...

01.10.2021 Aktualizacja rejestru geodetów uprawnionych

Zaktualizowaliśmy rejestr geodetów uprawnionych. Obecnie w Polsce jest 19032 geodetów uprawnionych . Mimo, że w okresie od stycznia 2021 r. do września 2021 r. nadano uprawnienia nowym 169 osobom, to globalnie liczba geodetów uprawnionych zmniejszyła się w tym czasie o 77 osób.

01.10.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze dla części województwa kujawsko-pomorskiego i śląskiego (ponad 1017 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji...