24.11.2021 Konkurs na opracowanie aplikacji służącej do przetwarzania dokumentacji w formacie PDF

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na aplikację wspomagającą starostwa powiatowe w przetworzeniu operatów geodezyjnych w wersji elektronicznej do pliku PDF. Na przedmiot pracy konkursowej składa się aplikacja desktopowa, kody źródłowe aplikacji oraz jej niezbędnych komponentów, instrukcje...

24.11.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla miasta Poznania (woj. wielkopolskie) o powierzchni 826 km 2 , dla którego wykonano: zdjęcia lotnicze o GSD = 0.05 m, ortofotomapę o pikselu 0.05 m, numeryczny model terenu w formacie...

23.11.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca ankiet dotyczących wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest dalej w  województwach pomorskim i śląskim , gdzie 66% operatów jest przyjmowanych do zasobu w postaci...