23.11.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 9 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 9 powiatów. Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii : województwo dolnośląskie: m. Legnica , strzeliński , ...

23.11.2021 Nowa wersja schematu aplikacyjnego GML do rozporządzenia BDOT10k

Na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowaliśmy nową wersję schematu aplikacyjnego GML ( X ML S chema D efinition - XSD ) do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie: Bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów...

22.11.2021 Przerwa w działaniu usług WMS w powiecie wieruszowskim

Informujemy, że w powiecie wieruszowskim w województwie łódzkim z przyczyn technicznych usługi WMS publikujące dane w serwisie geoportal.gov.pl dotyczące ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu zostaną wyłączone . Zgodnie z informacją udzieloną przez Starostwo...