19.11.2021 Główny Geodeta Kraju opiniuje projekty modernizacji EGiB

Od 31 lipca 2021 r. Główny Geodeta Kraju opiniuje projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przekazali dotychczas 30 projektów, które przewidują wykonanie prac modernizacyjnych na obszarze 167 obrębów ewidencyjnych. ...

19.11.2021 50 geodetów zdobyło nowe uprawnienia zawodowe

Kolejne egzaminy na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, 4 i 5 odbyły się 16 - 19 listopada 2021 r. Część pisemna (ogólna i szczegółowa) została przeprowadzon w całości z zastosowaniem techniki komputerowej. Do egzaminów w tej sesji przystąpiły łącznie ...

18.11.2021 Udostępniliśmy archiwalne dane BDOT10k

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nową usługę sieciową WMS umożliwiającą pobranie archiwalnych danych BDOT10k w formatach GML oraz SHP dla każdego powiatu. Adres usługi: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT10k/WMS/DaneArchiwalne Usługa została...