12.11.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla miasta Wrocław (woj. dolnośląskie) o powierzchni 441 km 2 , dla którego wykonano: zdjęcia lotnicze o GSD = 0.05 m, ortofotomapa o pikselu 0.05 m, numeryczny model terenu w formacie...

10.11.2021 Konkurs na najciekawsze wykorzystanie danych i usług udostępnianych przez GUGiK

Główny Geodeta Kraju ogłasza konkurs na aplikacje lub serwisy internetowe, które w kreatywny sposób wykorzystają dane i usługi udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warunkiem jest, by zgłaszane na konkurs prace powstały w 2021 r. Do konkursu można zgłaszać prace w dwóch...

10.11.2021 Nowa usługa WFS z siatkami podziału arkuszowego

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nową usługę sieciową WFS zawierającą siatki podziału arkuszowego w różnych układach współrzędnych i różnych skalach. Dla układów 1992 i 1942 są to arkusze dla skali 1:10 000 i 1:50 000, dla układu 1965 są to arkusze dla skali 1:10 000, 1:25...