17.05.2022 Elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych.

Już prawie w całej Polsce jest możliwość zgłoszenia pracy geodezyjnej elektronicznie. Rozwiązań nie wdrożyły jeszcze powiat augustowski i miasto Zamość .

17.05.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych dwóch powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru dwóch powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: - województwo mazowieckie: piaseczyński , pruszkowski ....

17.05.2022 Wystąpienie Ewy Surmy z GUGiK podczas EuroGeographics – General Assembly 2022 (EGGA)

Tegoroczne spotkanie pod hasłem „Reconnection and Ambition” odbyło się w Sarajewie w dniach 15-17 maja 2022 r. w formie hybrydowej. Podczas EGGA 2022 Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewa Surma uczestniczyła w panelu dyskusyjnym...