11.05.2022 Pierwsze województwo z kompletem narad koordynacyjnych

Obecnie już 328 powiatów, co stanowi ponad 86% wszystkich powiatów, wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Nadal województwo opolskie jest jedynym województwem, w którym wszystkie powiaty w pełni uruchomiły proces...

11.05.2022 Stan zaawansowania prac wdrożeniowych układu PL-EVRF2007-NH

W powiecie skarżyskim zakończyły się prace związane z wprowadzeniem układu PL-EVRF2007 w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, zaś powiat świdnicki (w województwie lubelskim) przekazał informację o rozpoczęciu prac wdrożeniowych układu PL-EVRF2007-NH. Jednocześnie po wyjaśnieniach...

10.05.2022 NSA podziela pogląd GGK w sprawie braku podstaw do etapowania prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r.

W nawiązaniu do prowadzonej od lipca 2021 r. korespondencji dotyczącej konieczności uporządkowania spraw związanych z niezakończonymi pracami geodezyjnymi zgłoszonymi przed 31 lipca 2020 r., Główny Geodeta Kraju skierował pismo do wszystkich starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu, w...