20.10.2021 Główny Urząd Geodezji i Kartografii nagrodzony prestiżową nagrodą „Geospatial World Innovation Award 2021”

Nagrodę przyznano w kategorii „Spatial Data Infrastructure” za ułatwienie dostępu do oficjalnych danych przestrzennych z wykorzystaniem serwisu  www.geoportal.gov.pl  oraz za uwolnienie znacznej części danych przestrzennych sprzyjające ich popularyzacji w społeczeństwie i...

20.10.2021 Wsparcie finansowe we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH na prace w 2022 roku

W ostatnim miesiącu podpisane zostały trzy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju w zakresie pomocy finansowej we wdrażaniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w roku 2022. W 5 jednostkach zakończone zostały prace objęte porozumieniami, a w 33 powiatach prace te są realizowane. Z...

18.10.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 5 miast o łącznej powierzchni 785 km 2 . Opracowaniu podlegał obszar miast: Świnoujście (woj. zachodniopomorskie), Włocławek (woj.  kujawsko-pomorskie), Inowrocław (woj....