08.09.2021 Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pod hasłem „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” geodeci z tego województwa spotykają się 8-10 września 2021 r. w Rytebłotach. Konferencję otworzył Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski prezentacją zatytułowaną „Praktyczne...

08.09.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: tucholskim, tatrzańskim, ropczycko-sędziszowskim, białostockim, m. Białystok, monieckim, nowodworskim, mrągowskim, m. Szczecin 6-7 września 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. ...

08.09.2021 Zasięg terenu rozporządzenia obszarowego CPK w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „ Centralny Port Komunikacyjny ” umożliwiającą przeglądanie zasięgu obszarów objętych szczególnymi zasadami gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w...