30.05.2022 61 geodetów zdobyło nowe uprawnienia

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 24 - 27 maja 2022 r., w zakresach 1, 2, 4 przystąpiło łącznie 77 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej. Część...

27.05.2022 Podpisano umowy na aktualizację BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 25 maja 2022 r. zawarł kolejne 4 umowy w ramach ogłoszonego w 2022 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – zakres 3 i 4. W ramach niniejszych umów zostaną zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów z obszaru...

26.05.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: wałbrzyskim, hrubieszowskim, bełchatowskim, łaskim, pabianickim, wieluńskim, wieruszowskim, węgrowskim, wyszkowskim, żyrardowskim, lubaczowskim, sejneńskim, lublinieckim, koneckim, włoszczowskim, giżyckim, ostrowskim, ostrzeszowskim oraz m. Wałbrzych i m. Jastrzębie-Zdrój w dniach...