29.03.2022 Aktualizacja bazy PRNG w części dotyczącej rejestru nazw geograficznych RP

W portalu www.geoportal.gov.pl oraz w usługach przeglądania i pobierania udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane PRNG w części dotyczącej rejestru nazw geograficznych RP . Obecna wersja danych zawiera wyniki prowadzonej na bieżąco aktualizacji i weryfikacji rejestru, w tym: ...

29.03.2022 Umowy na opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych

29 marca 2022 r. została podpisana ostania z czterech umów na opracowanie ortofotomapy 5 cm i danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 12pkt/m2. Umowę  będzie realizowało konsorcjum w składzie: OPEGIEKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg -...

29.03.2022 Aktualizacja bazy PRNG w części dotyczącej rejestru polskich nazw geograficznych świata

W portalu www.geoportal.gov.pl w zakładce „Dane do pobrania” udostępniliśmy zaktualizowane dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) w części dotyczącej rejestru polskich nazw geograficznych świata . Obecna wersja danych zawiera wyniki prowadzonej na bieżąco aktualizacji i...