28.09.2021 Ponad 900 osób uczestniczyło w wideokonferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Na zaproszenie Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego ponad 900 Geodetów Województw, Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Powiatowych, Kierowników PODGiK i ich współpracowników spotkało się na wideokonferencji Służby Geodezyjnej...

27.09.2021 21. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN)

W formie zdalnej 23-24 września 2021 r. odbyło się 21. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej UNGEGN. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Finansów Estonii we współpracy z Instytutem Języka Estońskiego oraz Estońską Komisją Nazewniczą. W spotkaniu brały udział 42 osoby z 8 krajów:...

27.09.2021 45 geodetów zdobyło nowe uprawnienia zawodowe

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 21 - 24 września 2021 r. przystąpiło 67 osób. Część ogólna i szczegółowa egzaminów pisemnych na uprawnienia w zakresach 1, 2, 4 zostały przeprowadzone z zastosowaniem techniki komputerowej - z...