27.09.2021 Opublikowaliśmy nowe wersje schematów plików GML do rozporządzeń

Na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowaliśmy nowe wersje schematów plików GML ( X ML S chema D efinition - XSD ) do rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie: Ewidencji miejscowości, ulic i adresów Ewidencji gruntów...

24.09.2021 Podpisano umowę na pomiar GNSS punktów podstawowej osnowy wysokościowej

23 września 2021 r. została zawarta umowa na pomiar metodą GNSS punktów osnowy wysokościowej wraz z opracowaniem wyników, w ramach modernizacji podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze kraju. W zakres prac wchodzi w szczególności: wykonanie pomiarów na 90 wytypowanych punktach...

23.09.2021 Pierwsze wydanie Open Maps for Europe od EuroGeographics

Stowarzyszenie europejskich agencji geodezyjnych, kartograficznych i katastralnych EuroGeographics, którego GUGiK jest członkiem, uruchomiło pierwsze wydanie portalu Open Maps for Europe - https://www.mapsforeurope.org/ . Za jego pośrednictwem użytkownicy mogą teraz uzyskać otwarty...