24.03.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: radomszczańskim, bartoszyckim, sztumskim, nowosolskim, zgierskim, ostródzkim i łukowskim w dniach 21-23 marca 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w...

24.03.2022 Wykaz polskich nazw miejscowości z obszaru Ukrainy

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP przy Głównym Geodecie Kraju opracowała wykaz nazw miejscowości z obszaru Ukrainy, dla których zalecane są polskie nazwy (egzonimy). Wykaz może być pomocny dla urzędów gmin oraz dla uchodźców z Ukrainy przy wypełnianiu wniosku o nadanie...

23.03.2022 Dezinformacja na stronie internetowej UODO

Po spotkaniu Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych ukazała się dezinformacja na temat tego spotkania. UODO tendencyjnie  zinterpretował relację ze spotkania podaną na stronie...