21.03.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę dla części województwa wielkopolskiego i pomorskiego (2 684 arkuszy) o powierzchni 12 776 km 2 opracowaną w 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji...

21.03.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa podkarpackiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: podkarpackiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w...

18.03.2022 Kolejna forma prezentacji danych bazy BDOT10k

Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace związane z automatycznym generowaniem wizualizacji kartograficznej bazy BDOT10k w skali 1 : 10 000. Prace są realizowane w ramach działań własnych urzędu i mają na celu publikację oraz dostarczenie aktualnych informacji topograficznych w...