13.09.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca ankiet dotyczących wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest dalej w  województwach pomorskim i śląskim , gdzie odpowiednio 65% i 64% operatów jest przyjmowanych do...

10.09.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 6 miast o łącznej powierzchni 584 km 2 . Opracowaniu podlegał obszar miast: Ostrołęka  (woj. mazowieckie), Skarżysko Kamienna (woj. świętokrzyskie), Starachowice (woj....

10.09.2021 Warsztaty szkoleniowe z cyklu „INFO-OŚRODEK”

Wystąpieniem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego rozpoczął się drugi dzień XXXVIII warsztatów szkoleniowych „INFO-OŚRODEK” w Ustroniu. GGK przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące nowelizacji przepisów z zakresu geodezji i kartografii. Warsztaty z cyklu...