30.06.2020 Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm dla obszaru miasta Elbląg oraz 25 cm dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Przewidujemy, że pierwsze ortofotomapy...

29.06.2020 Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie standardów

Blisko 700 osób wzięło udział 29 czerwca 2020 r. w konsultacjach publicznych, w formie wideokonferencji, projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników...

26.06.2020 Trzeci cykl szkoleń w ramach Projektu POWER (etap II) zakończony

Dotąd w trzech tygodniowych sesjach szkoleniowych Projektu POWER przeszkoliliśmy już 120-tu przedstawicieli administracji. W organizowanym zdalnie trzecim cyklu, 22-26 czerwca 2020 r.,  wzięło udział 40 osób. Szkolenia „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e administracji – działania...