30.06.2020 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy pierwsze ortofotomapy opracowane na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Ortofotomapy o pikselu 10 cm opracowana na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii obejmują obszar miast Iława oraz Ostróda o...

30.06.2020 Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm dla obszaru miasta Elbląg oraz 25 cm dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Przewidujemy, że pierwsze ortofotomapy...

29.06.2020 Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie standardów

Blisko 700 osób wzięło udział 29 czerwca 2020 r. w konsultacjach publicznych, w formie wideokonferencji, projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników...