24.06.2020 Podsumowanie widekonferencji dotyczącej układu PL-EVRF2007-NH

Ponad 300 geodetów z całego kraju wzięło udział w telekonferencji „Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” zorganizowanej 24 czerwca 2020 r. przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Zasady wdrażania nowego układu przedstawił Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski....

24.06.2020 Pierwszy etap uwolnienia danych rozpoczęty

Od dzisiaj, dzięki ustawie „ Tarcza antykryzysowa 4.0 ”, ortofotomapy oraz dane dotyczące punktów podstawowej osnowy geodezyjnej są powszechnie dostępne bez żadnych opłat, co jest pierwszym etapem uwalniania danych geodezyjnych i kartograficznych. Kolejny etap rozpocznie się 31 lipca 2020 r....

23.06.2020 Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej

Na podstawie art. 15zzzia ustawy dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  znowelizowanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r.  o dopłatach...