23.06.2020 Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm dla obszaru miast Poznań i Żory oraz 25 cm dla części województw wielkopolskiego i podlaskiego. Przewidujemy, że pierwsze ortofotomapy...

23.06.2020 Usprawnienia dla geodetów w obliczu stanu epidemii – Tarcza Antykryzysowa 4.0

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na 13. Posiedzeniu 19 czerwca 2020 r. rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu...

22.06.2020 Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20, Główny Geodeta Kraju przekazał do...