17.06.2020 Aktualizacja stanu wdrażania układu PL-EVRF-2007-NH

W serwisie www.geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy warstwę „Stan wdrażania układu PL‑EVRF2007‑NH”. Według najnowszych informacji stan wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH przedstawia się następująco: 177 powiatów wdrożyło układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH, 47 jest w trakcie jego...

15.06.2020 Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm dla obszaru gminy Piaseczno i miasta Sieradz oraz 25 cm dla części województw pomorskiego i wielkopolskiego. Przewidujemy,...

10.06.2020 GGK ponawia apel do Prezesa UODO o równe traktowanie serwisów rządowych i komercyjnych

W odpowiedzi na apel Głównego Geodety Kraju o równe traktowanie serwisów rządowych i komercyjnych Prezes UODO skierował do GGK enigmatyczne pismo , w którym stwierdza, że nie zaniechał działań, bo przeprowadził kontrolę w dwóch podmiotach, które odpłatnie udostępniają numery ksiąg...