08.06.2020 Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGIK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 10 i 25 cm. Przewidujemy, że pierwsze ortofotomapy opracowane przy wykorzystaniu tych zdjęć będą dostępne w PZGiK we wrześniu br. Na poniższej...

08.06.2020 Pierwszy cykl szkoleń w ramach Projektu POWER etap II

W dniach 1 – 5 czerwca 2020 r. odbył się pierwszy cykl szkoleń w ramach projektu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

05.06.2020 Grunty Skarbu Państwa w Geoportalu

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  w ramach grupy warstw „Specjalistyczne Informacje geodezyjne” dodaliśmy nową podgrupę „ZSIN” , a w niej warstwę „ Grunty Skarbu Państwa” prezentującą lokalizację gruntów Skarbu Państwa na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków zawartych w...