27.05.2020 Wizualizacja BDOT10k w QGIS

Opracowaliśmy wtyczkę do oprogramowania QGIS, służącą do wizualizacji danych BDOT10k. Przykładowe dane BDOT10k w formacie GML można już teraz pobrać z warstwy „Dane do pobrania” w serwisie www.geoportal.gov.pl . Jak tylko nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wejdzie...

26.05.2020 Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

Działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20, Główny Geodeta Kraju przekazał do...

26.05.2020 Pobieranie próbki danych BDOT10K

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował w serwisie www.geoportal.gov.pl nową warstwę, która umożliwia użytkownikom testowe pobieranie próbki danych BDOT10K. Dostęp do usługi znajduje się w grupie „ Dane do pobrania ”. Obecnie jest to warstwa testowa dająca dla każdego...