26.05.2020 Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w pzgik

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze pozyskane w 2020 roku, o terenowym rozmiarze piksela 10 i 25 cm. Przewidujemy, że pierwsze ortofotomapy opracowane przy wykorzystaniu tych zdjęć będą dostępne w PZGiK w sierpniu br. Na...

25.05.2020 Usprawnienia dla geodetów w obliczu stanu epidemii – Tarcza Antykryzysowa 4.0

Z inicjatywy Głównego Geodety Kraju w projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw , znalazły się regulacje usprawniające funkcjonowanie...

25.05.2020 Blisko 400 osób wzięło już udział w szkoleniach z Geoportalu

Do tej pory przeprowadziliśmy już 24 szkolenia , w których wzięło udział 367 osób . Pierwsze szkolenia odbyły się w siedzibie GUGiK przy ulicy Wspólnej 2 w Warszawie. Jednak w związku z wystąpieniem ograniczeń spowodowanych COVID-19 musieliśmy zawiesić spotkania stacjonarne i rozpoczęliśmy...