13.05.2020 Projekt rozporządzenia o wzorach zgłaszania prac geodezyjnych

Działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20, Główny Geodeta Kraju przekazał do...

12.05.2020 Projekt rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych

Główny Geodeta Kraju, działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20, przekazał do...

12.05.2020 Archiwalne mapy tematyczne w Geoportalu

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  w ramach grupy warstw „Dane archiwalne” dodaliśmy nową podgrupę „Mapy tematyczne” , a w niej 5 warstw: Mapa Administracyjna Mapa Krajobrazowa Mapa Hydrograficzna Mapa Sozologiczna Mapa Ogólnogeograficzna Nowe warstwy...