06.03.2020 Szkolenia z Geportalu dla administracji rządowej

Od 14 lutego 2020 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii prowadzi cykl szkoleń dotyczących możliwości wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl w administracji rządowej. Do tej pory w szkoleniu wzięli udział pracownicy: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Obrony Narodowej,...

06.03.2020 Aktualizacja baz BDOT10k

W usługach GUGiK oraz serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane zbiory BDOT10k dla obszaru 9 powiatów: województwo mazowieckie – powiat wyszkowski; województwo łódzkie – powiat tomaszowski, opoczyński; województwo śląskie – powiat bielski, cieszyński, żywiecki,...

05.03.2020 Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Geodety

Z okazji Międzynarodowego Dnia Geodety wszystkim wykonującym ten trudny i wymagający wszechstronnej wiedzy zawód, życzymy: innowacyjności jak prekursor tej profesji Merkator entuzjazmu na co dzień na miarę tego z pierwszego dnia pracy sukcesów, bez których trudno jest przetrwać...