04.03.2020 Więcej informacji o działce w usłudze KIEG

Udostępniliśmy nową wersję specyfikacji technicznej ( ver. 2.1 ) do publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków. Nowa wersja zawiera rozszerzony zakres informacji o działkach ewidencyjnych. Dodatkowymi atrybutami są: pole ewidencyjne grupa...

04.03.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni ok. 8 276 km 2 . Nowym opracowaniem została objęta część województwa świętokrzyskiego:

04.03.2020 Drogi w budowie i drogi planowe widoczne w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl opublikowaliśmy dwie nowe warstwy „ Drogi w budowie” oraz „Drogi planowane” . Są uzupełnieniem udostępnianych poprzednio w Geoportalu danych o sieciach drogowych. Nowe warstwy są domyślnie wyłączone, aby je włączyć należy w drzewku warstw rozwinąć grupę „Dane...