28.02.2020 Wybieramy „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019” – przedłużamy termin głosowania do 16 marca 2020

Przedłużamy termin zakończenia plebiscytu „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019” do 16 marca 2020 r. Aktualnie głos oddało ponad 1800 Geodetów Uprawnionych, ale ostatnio liczba oddawanych głosów bardzo wzrosła. Dając szansę oddania głosu...

28.02.2020 41 nowych geodetów uprawnionych

W prowadzonych w tym tygodniu egzaminach na uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii 35 kandydatów zdało test z zastosowaniem technik komputerowych. Ogółem do pierwszej tegorocznej sesji egzaminacyjnej przystąpiło 75 osób, z czego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w...

28.02.2020 Już ponad 240 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już ponad 240 powiatów. Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są powiaty: warszawski-zachodni , górowski oraz pabianicki . Na...