26.02.2020 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się dzisiaj kolejne posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.  Na początku spotkania Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr...

26.02.2020 10 minut i 12 sekund wystarczy na pozytywne zaliczenie testu komputerowego na uprawnienia zawodowe

Wśród 17 przystępujących dotąd do testów komputerowych w obecnej sesji egzaminów na uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii była osoba, która rozwiązała test z wynikiem pozytywnym w 10 minut i 12 sekund. Natomiast średni czas, jaki potrzebowali zdający na rozwiązanie testu to 23...

25.02.2020 Senacka Komisja Infrastruktury za nowelizacją Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego

Podczas posiedzenia 25 lutego 2020 r. Senacka Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stronę rządową reprezentował Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski z współpracownikami. Decyzją komisji senatorem sprawozdawcą został senator Artur...