07.09.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 26 miast. Opracowaniu podlegał obszar miast: Łódź , Zgierz , Pabianice , Aleksandrów Łódzki , Sieradz , Zduńska Wola , Bełchatów (woj. łódzkie), Słupsk , Lębork , Kwidzyn ...

07.09.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnego powiatu

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowany zbiór danych BDOT10k dla obszaru Wrocławia . Prace aktualizacyjne dla tego powiatu zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z 2020 roku. Zakres nowych danych przedstawiamy na...

06.09.2021 Zaktualizowane wytyczne do modernizacji EGiB

Opublikowaliśmy zaktualizowane dokumenty (wersja 1.03) pn. „Wytyczne do przygotowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej wykonania” oraz „Przykładowy projekt modernizacji” . Prosimy o zapoznanie się z treścią tych dokumentów oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag. ...