03.02.2020 Rekordowe otwarcie 2020 roku w Geoportalu

W styczniu 2020 r. serwis www.geoportal.gov.pl odnotował ponad 590 tys. odwiedzin, co stanowi jak dotąd najlepszy styczniowy wynik.   Styczeń 2020 r. to drugi, po marcu 2019 r., miesiąc z największą liczbą odwiedzin w całej historii funkcjonowania serwisu. Geoportal jest...

31.01.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 25cm

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni ok. 5 700 km2. Nowym opracowaniem została objęta część województwa opolskiego: Ortofotomapa została opracowana na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i...

31.01.2020 Aktualizacja narzędzi do analizy widoczności

W narzędziach do analizy widoczności została dodana nowa funkcjonalność umożliwiająca zapis wyników analizy do pliku txt. Plik zawiera informacje o lokalizacji obserwatora oraz strefach widoczności.     Opisy funkcjonalności narzędzi znajdują się w linkach...