30.01.2020 Pierwszych 100 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już 100 powiatów.   Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są: powiat miński , radomski oraz puławski . Na załączonym wykresie...

29.01.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni ok. 3 700 km 2 . Nowym opracowaniem została objęta część województwa łódzkiego. Ortofotomapa została opracowana na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i...

28.01.2020 Plebiscyt – „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019”

Przypominamy o możliwości oddawania głosów w plebiscycie - „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019”. Głos można oddać po wejściu w adres https://integracja.gugik.gov.pl/plebiscyt/ lub po kliknięciu w napis „Plebiscyt ODGiK 2019”...