01.02.2019 Nowe materiały opublikowane w styczniu w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl w styczniu zostało opublikowanych 10682 nowych arkuszy ortofotomapy o rozdzielczości 25 cm oraz 98 arkuszy Numerycznego Modelu Terenu o gęstości 12 pkt/m2 dla miast: Białystok, Ostrołęka, Łomża, Tczew, Wejherowo

31.01.2019 Konkurs „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Główny Geodeta Kraju ogłasza konkurs sprawdzający znajomość serwisu mapy.geoportal.gov.pl . W konkursie będzie weryfikowana zarówno wiedza o zasobach Geoportalu, jak i jego funkcjonalnościach. Przed Państwem zestaw dziesięciu zadań sukcesywnie publikowanych na Facebooku GUGiK ...

30.01.2019 Konferencja "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego"

Podczas zorganizowanej dzisiaj przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wspólnie z Komendą Główną Policji i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego konferencji Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski zaprezentował „Wykorzystanie urzędowych danych przestrzennych w nowoczesnym społeczeństwie na...