30.12.2019 Rośnie zainteresowanie systemem ZSIN

W 2019 roku podjętych zostało szereg działań, które systematycznie zwiększały funkcjonalność systemu ZSIN. Do kluczowych funkcjonalności należy zaliczyć możliwość dostępu do podstawowych informacji o działkach ewidencyjnych (z całej Polski), w tym o numerach Ksiąg Wieczystych , a także dodanie...

30.12.2019 1,5 miliarda wywołań usługi KIEG w roku 2019

W roku 2019 usługa KIEG uzyskała już ponad 1.500.000.000 wywołań, co w stosunku do liczby wywołań z roku 2018 stanowi wzrost o ponad 100%. W roku 2019 intensywnie rosło także wykorzystanie usługi ULDK, co szczegółowo przedstawiono na wykresie razem z miesięcznymi statystykami usługi...

30.12.2019 Opublikowano nową wersję dokumentu opisującego dostępne usługi GUGiK

Opublikowano nową wersję dokumentu opisującego podstawowe usługi danych przestrzennych dedykowane dla systemów informatycznych państwa . Aktualna wersja, to 1.07 i zawiera w stosunku do poprzednich opis nowych usług związanych z ortofotmapą o wysokiej rozdzielczości oraz kompletny opis usługi...