20.12.2019 Terminy i nowe miejsce przeprowadzania egzaminów na uprawnienia zawodowe

Główny Geodeta Kraju zatwierdził terminy przeprowadzania egzaminów na uprawnienia zawodowe w 2020 roku. Czterodniowe sesje obejmujące postępowania sprawdzające zaplanowano na: 25 – 28 lutego 2020 r. 24 – 27 marca 2020 r. 21 – 24 kwietnia 2020 r. 19 – 22 maja 2020 r. 16 – 19...

20.12.2019 Aktualizacja skorowidzów BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy warstwę skorowidzów dla bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Warstwa przedstawia aktualność bazy BDOT10k dostępnej w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Informacje są prezentowane w podziale na lata począwszy od...

20.12.2019 Nowy skorowidz i ułatwienie pobierania danych BDOO

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowy, aktualny skorowidz dla bazy danych obiektów ogólnogeograficznych ( BDOO ). Dotychczasowy skorowidz prezentował informacje o  aktualności bazy BDOO w cięciu arkuszowym, natomiast nowy umożliwia przeglądanie aktualności bazy BDOO...