17.01.2020 Warstwa danych archiwalnych w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy grupę warstw „ Dane archiwalne ”, a w niej podgrupy „Ortofotomapa” oraz „Dane topograficzne” przedstawiające archiwalne dane przestrzenne.   W przypadku ortofotomapy można ją oglądać według wybranej przez użytkownika daty. Należy...

16.01.2020 50 pierwszych powiatów korzysta już z komunikacji z PESEL

Z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL korzysta już 50 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Usługę do komunikacji między rejestrami wykorzystano już ponad 4 600 razy. Jednostkami samorządowymi, które najczęściej wykorzystują...

15.01.2020 Zmiany w uruchomieniu Geoportalu z parametrem „identifyAddress”

W wywołaniu serwisu mapowego https://mapy.geoportal.gov.pl z parametrem „identifyAddress” dodano możliwość podawania kodu pocztowego przed nazwą miejscowości. Pozwoli to użytkownikom na jednoznaczną lokalizację adresów w przypadku, gdy występuje więcej niż jeden punkt adresowy z takim samym...