08.01.2020 Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w Komisji Infrastruktury Sejmu RP

Dzisiaj skierowano do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury Sejmu RP Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw . Projekt trafił do sejmu 20 grudnia 2019 r. i uzyskał numer druku 130. Nowelizacja dotyczy usprawnienia...

08.01.2020 Statystyka nadawania uprawnień geodezyjnych w 2019 r

Jak już informowaliśmy , w 2019 roku nadano uprawnienia 468 osobom. Ogólnie w postępowaniach kwalifikacyjnych na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w roku 2019 uczestniczyło 785 osób, z następującym skutkiem: 65 osób uzyskało negatywny wynik części wstępnej...

08.01.2020 Przybywa powiatów komunikujących się z rejestrem PESEL

Z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL korzystają już 32 powiaty przedstawione na załączonej mapie.   Usługę do komunikacji między rejestrami wykorzystano już ponad 2 300 razy. Jednostkami samorządowymi, które najczęściej wykorzystują...