28.02.2022 Opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej BDOT10k

W wyniku pozytywnej weryfikacji spełnienia niezbędnych wymagań firma Globema Sp. z o.o. została dopuszczona do udziału w ogłoszonym 25 stycznia br. przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na „ Opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej Bazy Danych...

28.02.2022 57 geodetów zdobyło nowe uprawnienia zawodowe

Pierwsza w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, 4 i 5 odbyła się 22 – 25 lutego 2022 r. Część pisemna (ogólna i szczegółowa) została przeprowadzona w całości z zastosowaniem techniki komputerowej. Do egzaminów w tej sesji...

28.02.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę dla części województwa pomorskiego i wielkopolskiego (ponad 2192 arkuszy) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ...