10.12.2019 Obliczanie objętości mas ziemnych w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodana została funkcjonalność dotycząca obliczania objętości mas ziemnych. Dostęp do funkcjonalności znajduje się w menu „NUMERYCZNY MODEL TERENU” Należy wybrać przycisk „ Rysuj ” i rozpocząć kreślenie poligonu, w obrębie którego będą odbywać się...

10.12.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL. Schemat korzystania z udostępnionych funkcjonalności został przedstawiony poniżej. ...

09.12.2019 XIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wziął udział w XIX posiedzeniu Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Żninie GGK mówił o roli Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej...