05.12.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL. Schemat korzystania z udostępnionych funkcjonalności został przedstawiony poniżej. ...

04.12.2019 Nagrody w konkursie „Czy znasz geoportal.gov.pl ?” wręczone

Zwycięzca drugiej edycji konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?” Adam Grzegorz Stępniak odebrał z rąk Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego statuetkę „EKSPERT serwisu geoportal.gov.pl”. Także zdobywczyni drugiego miejsca Agnieszka Szaniawska i zdobywca trzeciego miejsca Sławomir Gębka...

03.12.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL. Schemat korzystania z udostępnionych funkcjonalności został przedstawiony poniżej. ...