26.08.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla obszaru miasta Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) o powierzchni prawie 300 km 2 : zdjęcia lotnicze o GSD = 0.05m, ortofotomapa o pikselu 0.05 m, numeryczny model terenu w formacie...

24.08.2021 Przerwa w działaniu usług WMS w czterech powiatach

Informujemy, że w powiatach: tomaszowskim (woj. łódzkie), gostynińskim (woj. mazowieckie), milickim (woj. dolnośląskie), tucholskim (woj. kujawsko-pomorskie), z powodu awarii technicznej usługi WMS publikujące dane w serwisie geoportal.gov.pl dotyczące ewidencji...

24.08.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie już 267 powiatów, co stanowi ponad 70% wszystkich powiatów, wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Największy poziom zaawansowania utrzymuje się nadal w województwie wielkopolskim, w którym narady elektroniczne...