25.09.2019 Zachodniopomorskie – czternaste województwo ze wszystkimi powiatami wykorzystującymi komunikację z EKW

Zachodniopomorskie to czternaste województwo, w którym wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą. Obecnie tę funkcjonalność wprowadziło już 378 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Procentowy udział...

24.09.2019 Rada Ministrów znosi funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 23.09.19r. poz.1803 w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rządowego Programu ZSIN. Rozporządzenie wchodzi w życie 24 września 2019r.  i na jego podstawie traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie...

18.09.2019 Mazowieckie – trzynaste województwo ze wszystkimi powiatami wykorzystującymi komunikację z EKW

Mazowieckie to trzynaste województwo, w którym wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą. Obecnie tę funkcjonalność wprowadziło już 376 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Procentowy udział takich...