12.07.2019 Podkarpackie – 100% powiatów z dostępem do EKW

Podkarpackie to pierwsze województwo, w którym już wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji rejestru EGiB z Elektroniczną Księgą Wieczystą. Osiągnięty wynik potwierdza, to że podkarpackie zasłużyło na pozycję lidera wśród województw w zakresie powyższej funkcjonalności, o czym...

12.07.2019 Bieżący stan aktualizacji BDOT10k – nowa warstwa w Geoportalu

W serwisie  geoportal.gov.pl  w ramach grupy warstw „Siatki i układy współrzędnych” dodano nową warstwę „Bieżący stan aktualizacji BDOT10k” , która udostępnia informację o statusie prac nad aktualizacją BDOT10k na obszarze poszczególnych powiatów. Rozróżnieniu podlegają powiaty, na...

11.07.2019 Połowa powiatów w zbiorczej usłudze KIUT

Do zintegrowanej usługi WMS o nazwie Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu włączono połowę (190) powiatowych usług WMS, prezentujących sieci uzbrojenia terenu. Załączona mapa przedstawia stan usługi KIUT na dzień 11 lipca 2019 r. Aktualne informacje o liczbie powiatowych usług włączonych do...