11.06.2019 III Akademia Kartografii i Geoinformatyki pod tytułem „Mapy w Geoportalach”

„Wykorzystanie danych przestrzennych PZGiK w rozwoju społeczeństwa informacyjnego” – prezentacją pod takim tytułem Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski rozpoczął we Wrocławiu III Akademię Kartografii i Geoinformatyki. Wydarzenie zatytułowane „Mapy w Geoportalach” jest elementem...

10.06.2019 Sieć drogowa w geoportalu będzie aktualniejsza

Od 10 czerwca 2019 r. dane topograficzne w Geoportalu zostały wzbogacone o informacje o drogach gromadzone przez stowarzyszenie OpenStreetMap. Dzięki takiemu rozwiązaniu, do czasu rozwiązań systemowych w GUGiK, zwiększy się aktualność danych topograficznych prezentowanych w ...

07.06.2019 Przybywa modeli budynków 3D w standardzie LoD1

Dzisiaj rozpoczęto proces publikacji budynków 3D w standardzie LoD1, na terenach gdzie są już dostępne modele w standardzie wyższym, czyli LoD2. Aktualnie dodatkowe budynki w standardzie LoD1 są dostępne w paczkach powiatowych dla województw: kujawsko-pomorskiego , lubelskiego i ...