06.06.2019 Wszystko o danych PZGiK w jednym miejscu

Od dzisiaj informacje o tym jak pobrać dane i linki do miejsc, z których można je pobrać, umieszczone zostały w jednym miejscu na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii http://www.gugik.gov.pl/pzgik . W zakładce „DANE PZGiK” można znaleźć: Dane centralnego zasobu...

05.06.2019 Podstawowa Osnowa Pozioma dostępna do pobrania przez powiaty

Zgodnie z obietnicą (z 16.05.2019 r.) w serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiono funkcjonalność umożliwiającą powiatom bezpośrednie pobieranie danych dotyczących podstawowej osnowy poziomej. Aby pobrać paczkę danych dla powiatu należy w grupie warstw „Dane do pobrania” włączyć...

04.06.2019 Już 50% powiatowych systemów do prowadzenia EGiB korzysta z bezpośredniej komunikacji z Elektroniczną Księgą Wieczystą

Jedną z pierwszych korzyści z tej komunikacji jest możliwość pobierania treści księgi wieczystej związanej z działką. Funkcjonalność dotychczas uruchomiona jest w systemach do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków takich, jak: e-property, Ewopis, Ewid2007, GeoInfo, a ostatnio także EGBV. ...