31.05.2019 Wielomilionowe wykorzystania usług KIEG i ULDK w maju

Wzrasta zainteresowanie prowadzonymi przez Głównego Geodetę Kraju podstawowymi usługami sieciowymi związanymi z danymi ewidencji gruntów i budynków tj.: KIEG – ( Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów ) usługa zapewniająca możliwość wygenerowania mapy ewidencyjnej gruntów i budynków...

31.05.2019 W geoportalu sprawdzisz, które gminy mają portale mapowe

W serwisie  geoportal.gov.pl  do grupy warstw „ Portale mapowe ” dodano kolejną warstwę „ Portale gminne ”, która udostępnia informacje o adresach gminnych portali mapowych oraz umożliwia przez jedno kliknięcie uruchomienie odpowiedniego gminnego portalu mapowego. Aktualnie dla...

29.05.2019 Można zgłaszać uwagi do wszystkich rodzajów punktów osnowy podstawowej

Można zgłaszać uwagi do wszystkich rodzajów punktów osnowy podstawowej Zgodnie z zapowiedzią w Geoportalu włączono możliwość przekazywania informacji także o stanie punktów osnowy magnetycznej i grawimetrycznej . Na początku maja uruchomiono taką funkcjonalność dla punktów podstawowej...